Fundusze UE

Pożyczka z Funduszy Uni Europejskiej

z pożyczki w ramach wsparcia ze środków Uni Europejskiej mogą skorzystać Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa prowadzące działalność i realizując przedsięwzięcia rozwojowe na terenie województwa wielkopolskiego, pomorskiego, dolnośląskiego, mazowieckiego.

Finansoanie do 100% nakładów związanych z realizacją przedsięwzięcia.

Rodzaj i kwoty pożyczek:

od 30 000 zł do 100 000 zł dla Mikro i Małych przedsiębiorstw – do 5 lat

od 100 001 zł do 500 000 zł dla Mikro, Małych i Średnich przedsiębiorstw – do 7 lat

od 500 000 zł do 1 500 000 zł dla Mikro, Małych i Średnich przedsiębiorstw – do 10 lat

Przeznaczenie pożyczki:

wzmocnienie bądź rozwój potencjały gospodarczego przedsiębiorstwa

zwiększenie lub umocnienie pozycji na rynku

podniesie konkurencyjności

tworzenie nowych przedsiębiorstw, dostarczenie kapitału początkowego

rozszerzenie działalności

realizacja nowych projektów

środki trwałe, adaptacja, wyposażenie, pojazdy, maszyny

Koszty pożyczki:

oprocentowanie od 0,29 do 1,29%

Ograniczenia w finansowaniu:

zakup gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach inwestycji możliwe jest do wysokości 10% środków pożyczki

jedno przedsiębiorstwo może otrzymać trzy pożyczki

finansowanie zakupu samochodów osobowych do 100 000 zł