Ubezpieczenie turystyczne sposobem na spokojne wakacje

Sezon urlopowy w pełni. Ciekawość świata, nowych i pięknych miejsc motywuje nas do wyjazdów.

Planując wydatki związane z podróżą myślimy o atrakcjach, które nas czekają. Wszyscy jednak wiemy, że różne nieprzyjemne dolegliwości nie dostosowują się do naszych urlopowych planów. Ból zęba, zatrucie, wysoka gorączka, udar – to lista zdarzeń, które wymagają natychmiastowej opieki lekarskiej. Szczególnie kosztowna okazuje się ona podczas pobytu za granicą.

Ubezpieczenie turystyczne zapewnia natychmiastowe zorganizowanie profesjonalnej pomocy oraz pokrycie wydatków związanych z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem za granicą. Zakres ubezpieczenia jest bardzo szeroki. Sam wybierasz najdogodniejszy dla siebie zakres i sumy ubezpieczenia. Dzięki temu zawsze czujesz się w podróży pewnie i bezpiecznie.

ZAKRES
W zależności od wybranej opcji ubezpieczenia, możesz być objęty następującym zakresem odpowiedzialności:
– pokrycie kosztów leczenia za granicą, do których należą: leczenie ambulatoryjne w przypadku wystąpienia nagłego zachorowania, wypadku, leczenie stomatologiczne w razie ostrych stanów bólowych, hospitalizacja
– pomoc assistance, to pomoc ubezpieczyciela w trakcie podróży, organizacja i pokrycie kosztów transportu medycznego, kontynuacji podróży, przyjazdu osoby bliskiej do towarzyszenia choremu w szpitalu,
– pokrycie kosztów akcji ratowniczej i poszukiwawczej, repatriacja,
– ubezpieczenie bagażu podróżnego w ramach którego ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie pozwalające na zakup środków jeśli przewoźnik zgubi nam bagaż,
– pomoc w razie utraty środków płatniczych czy dokumentów podróży,
– odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym, chroni w przypadku wyrządzenia szkody osobowej lub rzeczowej osobie trzeciej,
– następstwa nieszczęśliwych wypadków, świadczenie jest wypłacane przez ubezpieczyciela, jeśli wypadek pozostawił trwały uszczerbek na zdrowiu.

SPORT
Podczas zakupu ubezpieczenia należy pamiętać, aby wskazać sporty jakie będziesz uprawiał podczas pobytu za granicą np. nurkowanie, żeglarstwo, wspinaczka. Należy upewnić się czy ubezpieczenie pokrywa koszty w przypadku urazów powstałych podczas uprawiania sportu. Często ubezpieczyciele w standardowej ofercie zapewniają ochronę tylko w przypadku uprawiania podstawowych sportów takich jak jazda na rowerze.

GDY TRZEBA SKORZYSTAĆ Z UBEZPIECZENIA
Jeżeli zdarzy się wypadek lub nagle zachorujemy, należy skontaktować się z centrum alarmowym ubezpieczyciela. Numer Alarmowy jest zawsze podany na dokumencie potwierdzającym zakup ubezpieczenia. Należy postępować zgodnie z zaleceniami pracownika centrum, ponieważ to on monitoruje udzielaną pomoc poszkodowanemu i organizuje pokrycie ponoszonych w związku z wypadkiem kosztów. Do zgłaszającego należy opisanie tego co się stało, gdzie jest poszkodowany, uzyskać informację gdzie ma trafić do szpitala itp. Bardzo pomocnym przy dalszym wnioskowaniu o świadczenie będzie gromadzenie wszystkich dokumentów związanych z leczeniem czy innymi kosztami objętymi ubezpieczeniem. Kwit z przechowalni sprzętu sportowego, czy protokół zgłoszenia szkody na policji będą kluczowe, jeżeli w tajemniczych okolicznościach utraci się swoje mienie. W razie leczenia szpitalnego, szpital zazwyczaj rozlicza się z ubezpieczonym bezgotówkowo, gdy posiada on ubezpieczenie kosztów leczenia. Dokumenty związane z pobytem w zagranicznej klinice (wyniki badań, diagnoza lekarza, wypis ze szpitala, itp.) ułatwią wszelkie formalności, gdy będziemy domagali się wypłaty odszkodowania z NNW.

Wybierając ubezpieczenie turystyczne należy wziąć pod uwagę wiele czynników. Doradcy AXO & PARTNER dokładnie znają specyfikę ubezpieczeń podróżnych dzięki czemu osoby wyjeżdżające na urlop mogą zaoszczędzić swój cenny czas. AXO & PARTNER DOM FINANSOWY posiada w swojej ofercie również produkty wielu banków, firm ubezpieczeniowych czy firm leasingowych. Zachęcam do korzystania z pomocy naszych doradców, którzy bezpłatnie pomogą w realizacji planów.

Wsparcie UE przy pożyczkach…

… dla firm korzystnym rozwiązaniem na rozwój.

Z roku na rok coraz trudniej uzyskać dodatkową pomoc w postaci niskooprocentowanego kredytu bankowego na rozwój firmy. Rekomendacje narzucane bankom powodują zaostrzanie kryteriów a co za tym idzie możliwość uzyskania pozytywnej decyzji kredytowej.

Pomimo tych utrudnień są rozwiązania dla przedsiębiorców dające możliwość realizacji planów rozwojowych firmy. Programy pomocowe oparte na środkach z UE bo o nich mowa, pozwalają uzyskać nawet do kilkuset tysięcy złotych pożyczki na bardzo korzystnych warunkach.

Inicjatywa ma na celu pomoc w kreowaniu aktywności gospodarczej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, również tych znajdujących się w początkowej fazie działalności – start-upy. Nastawiona jest na finansowanie inwestycji nawet tych o zwiększonym ryzyku kredytowym. Programy charakteryzują się elastycznym podejściem do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Oferują przedsiębiorcom niskooprocentowane kredyty, pożyczki, poręczenia, które niejednokrotnie
w przypadku komercyjnego kredytowania mogłyby być znacznie droższe. Analiza przyznania pożyczki trwa kilka dni. Obecnie na rynku występują pożyczki z oprocentowaniem 2 % w skali roku.

Ograniczony dostęp do takich programów mają przedsiębiorcy sektora rolniczego, zbrojeniowego oraz Ci, którzy prowadzą działalność przemysłową określoną jako szkodliwą dla środowiska lub powszechnie uznaną za nieetyczną. Aby ubiegać się o takie wsparcie należy prowadzić działalność gospodarczą – tylko kilka dni, mieć dobrą strategię rozwoju, posiadać konkretny cel inwestycji.

Takimi programami można sfinansować m.in. zakup, budowę lub modernizację obiektów produkcyjno – usługowo – handlowych jak również wdrożenie nowych rozwiązań technicznych, zakup maszyn i urządzeń a także zakup środków transportu, które są bezpośrednio związane z działalnością oraz inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju firmy.

Wybierając program finansowania inwestycji należy dokładnie porównać je ze sobą i wziąć pod uwagę wiele czynników. Doradcy AXO & PARTNER dokładnie znają specyfikę programów pomocowych dzięki czemu przedsiębiorca oszczędza swój cenny czas. Niekiedy też podczas analizy przez naszych specjalistów okazuje się, że z uwagi na specyfikę branż bardziej opłacalnym rozwiązaniem jest inny niż pomocowy program. AXO & PARTNER DOM FINANSOWY posiada
w swojej ofercie również produkty wielu banków, firm ubezpieczeniowych czy firm leasingowych dzięki czemu jesteśmy w stanie zapewnić przedsiębiorcom kompleksowe wsparcie.

Zachęcam do korzystania z pomocy naszych doradców, którzy bezpłatnie pomogą w realizacji przedsięwzięcia.