Inwestycyjne

Właściwe wsparcie dla Twoich przedsięwzięć i planów inwestycyjnych – skorzystaj z oferty kredytów inwestycyjnych i rozwijaj swoją działalność bez potrzeby zamrażania własnych środków!

Kredyt na działalność inwestycyjną stanowi idealne uzupełnienie wkładu własnego w środki niezbędne do realizacji i zakończenia inwestycji.

Kredyt może być przeznaczony na:

inwestycje materialne - np. na budowę, modernizację i remont obiektów, zakup linii technologicznych, nieruchomości, pojazdów związanych z działalnością gospodarczą itp.

inwestycje niematerialne - np. na zakup koncesji, licencji, znaków towarowych, patentów itp.

inwestycje finansowe - np. na zakup papierów wartościowych i udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Korzyści:

indywidualnie ustalane zasady spłaty kredytu oraz odsetek

zróżnicowanie w zakresie możliwych form zabezpieczenia

Zachęcamy do kontaktu z naszymi Doradcami ? na wszelkie zapytania chętnie udzielimy odpowiedzi.