Leasing Kapitałowy

… jest z pewnością ciekawą i konkurancyjną formą finansowania.

Polega na oddaniu rzeczy w użytkowanie, w zamian za raty leasingowe. Przedmiot leasingu jest własnością leasingodawcy, amortyzuje go leasingobiorca, natomiast przeniesienie tytułu własności może być zagwarantowane w umowie. Firma zwiększa w ten sposób wartość swojego majątku nie ponosząc dodatkowych kosztów po zakończeniu umowy, a zwiększona forma amortyzacji pozwala regulować jej koszty i dochody.

Najważniejsze cechy leasingu finansowego:

rata odsetkowa i koszty amortyzacji mogą być wliczane do kosztów uzyskania przychodu,

środek trwały objęty umową leasingową zostaje wprowadzony do stanu majątkowego firmy leasingobiorcy a on sam dokonuje odpisów amortyzacyjnych,

ostatnia rata wpłacana przez leasingobiorcę jest równoznaczna z przejęciem przedmiotu leasingowanego na własność przez leasingobiorcę,

podatek VAT należy zapłacić w jednej racie przy przekazaniu przedmiotu do użytku.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi Doradcami ? na wszelkie zapytania chętnie udzielimy odpowiedzi.