Majątkowe mienia

Ubezpieczenie majątku przedsiębiorstwa jest podstawowym ubezpieczeniem, jakie powinien posiadać każdy podmiot gospodarczy. Przedmiotem tego instrumentu jest interes ubezpieczeniowy związany z dobrami materialnymi oraz z prawami albo zobowiązaniami majątkowymi danego przedsiębiorstwa.

Przedmiot ubezpieczenia:

budynki i budowle

maszyny, urządzenia, wyposażenie

składniki majątku o niskiej wartości

środki obrotowe

nakłady inwestycyjne

gotówka

mienie osób trzecich

mienie pracownicze

Zakres ubezpieczenia:

1. Podstawowy - szkody spowodowane przez:

pożar

uderzenie pioruna

wybuch

upadek statku powietrznego

2. Rozszerzony - szkody spowodowane przez zdarzenia zakresu podstawowego oraz:

deszcz nawalny

grad

lawinę

obsunięcie się ziemi

dym i sadzę

huk ponaddźwiękowy

śnieg

trzęsienie ziemi

uderzenie pojazdu

zapadanie się ziemi

zalanie

Zachęcamy do kontaktu z naszymi Doradcami, na wszelkie zapytania chętnie udzielimy odpowiedzi.