Dom w budowie

Ubezpieczenie domu w budowie zapewnia ochronę mienia podczas prowadzenia prac budowlanych (budowa, rozbudowa, nadbudowa i przebudowa nieruchomości). Zakres ochrony można rozszerzyć dzięki opcjom dodatkowym.

Przedmiotem ubezpieczenia są określone w umowie:

domy jednorodzinne wraz ze stałymi elementami,

garaże wolno stojące,

budynki gospodarcze,

obiekty małej architektury mieszczące się na terenie tej samej nieruchomości, na której stoi ubezpieczony dom,

należące do Ubezpieczającego mienie ruchome, znajdujące się w ubezpieczonych domach

Zachęcamy do kontaktu z naszymi Doradcami, na wszelkie zapytania chętnie udzielimy odpowiedzi.