Ochrona prawna

… to ubezpieczenie chroniące przed ryzykiem prowadzenia sporów prawnych i ponoszeniem kosztów z nimi związanych. Przedmiotem ubezpieczenia nie jest więc konkretna rzecz, tylko interes majątkowy. Ma więc ono charakter niematerialny. Ubezpieczony może być chroniony w kilku sferach: w ramach komunikacji, w życiu prywatnym i zawodowym, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej.

Spory Klientów prowadzone są przez adwokatów lub radców prawnych, natomiast ubezpieczyciel rekompensuje:

koszty wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego,

pokrycie kosztów sądowych (od pozwu, apelacji, po koszty biegłych, świadków, etc.),

zwrot kosztów strony przeciwnej (zasądzone wyrokiem sądu w przypadku przegranej w sądzie),

koszty postępowania egzekucyjnego,

opłaty i koszty w postępowaniu przed organami administracji państwowej i samorządowej,

koszty poręczenia majątkowego (tzw. „kaucji” w postępowaniu karnym) – na zasadzie pożyczki,

koszty sądu polubownego,

koszty opinii rzeczoznawców w postępowaniu przedsądowym,

koszty podróży do sądu zagranicznego,

koszt telefonicznej porady prawej lub pisemnej opinii prawnej.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi Doradcami, na wszelkie zapytania chętnie udzielimy odpowiedzi.