Transportowe

… to pełna ochrona ubezpieczeniowa ładunków przewożonych wszystkimi rodzajami transportu krajowego i międzynarodowego: morskiego, samochodowego, lotniczego, kolejowego i żeglugi śródlądowej oraz kombinowanego.

Wybierz ubezpieczenie, które najbardziej odpowiada Twoim potrzebom:

OC przewoźnika krajowego - OC Ubezpieczającego wobec osób uprawnionych za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki towarowej w krajowym transporcie samochodowym.

OC przewoźnika międzynarodowego - OC Ubezpieczającego wobec osób uprawnionych za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki towarowej w międzynarodowym transporcie samochodowym.

OC spedytora - OC wobec zleceniodawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania czynności spedycyjnych.

Ubezpieczenie mienia w transporcie (CARGO) - Ubezpieczenie mienia w transporcie samochodowym, kolejowym, lotniczym, wodnym śródlądowym.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi Doradcami, na wszelkie zapytania chętnie udzielimy odpowiedzi.