Ubezpieczenie OC zawodu

… zawodowe adresowane jest do podmiotów posiadających stosowne uprawnienia do wykonywania zawodów, które wiążą się ze szczególną odpowiedzialnością. Warunki tego ubezpieczenia określa Rozporządzenie Ministra Finansów.


Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego czynności zawodowych.

Oferujemy ubezpieczenia OC zawodowe m.in. dla:

zarządców nieruchomości,

inżynierów budownictwa i architektów,

adwokatów,

badacza i sponsora,

czynności agencyjnych biur turystycznych,

podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne,

detektywów,

doradców podatkowych,

organizatorów imprez masowych,

komorników sądowych,

z tytułu wykonywania czynności agencyjnych,

czynności agencyjnych dealerów samochodowych,

notariuszy,

pośredników w obrocie nieruchomościami,

radców prawnych,

podmiotów do badania sprawozdań finansowych,

rzeczników patentowych,

rzeczoznawców majątkowych,

w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych,

lekarza,

NZOZ/ZOZ.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi Doradcami, na wszelkie zapytania chętnie udzielimy odpowiedzi.