Podróży służbowej

… – podczas takich wyjazdów wszystko się może zdarzyć. Warto się zabezpieczyć przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń i zyskać pewność, że uzyskają Państwo pomoc.

Ubezpieczenie Podróży Służbowych zapewnia ochronę w przypadku wystąpienia niespodziewanej choroby w trakcie odbywanej podróży służbowej, kradzieży, wypadku lub utraty dokumentów niezbędnych do jej kontynuowania. Polisa gwarantuje także osobie podróżującej praktyczną pomoc w każdym miejscu, w którym się ona znajduje.