Ubezpieczenie OC działalności

Przedsiębiorczość oznacza m.in. branie na siebie odpowiedzialności. Są obszary, w których popełnienie błędu pociąga za sobą wyjątkowo dotkliwe skutki. Od takich sytuacji warto się ubezpieczyć.

Przedsiębiorczość oznacza m.in. branie na siebie odpowiedzialności. Są obszary, w których popełnienie błędu pociąga za sobą wyjątkowo dotkliwe skutki. Od takich sytuacji warto się ubezpieczyć.

z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania mienia z możliwością rozszerzenia o ryzyka dodatkowe, m.in. OC za produkt, OC najemcy, OC pracodawcy itp

członków zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych, IPO,

zawodowej, czyli ubezpieczenia obowiązkowe wynikające z Rozporządzenia Ministra Finansów,

zakładów opieki zdrowotnej (ubezpieczenia dobrowolne zawierane indywidualnie).

Korzyści:

ochrona ubezpieczeniowa w zakresie odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością, stwarza większą wiarygodność ubezpieczonego dla jego kontrahentów,

poczucie bezpieczeństwa, w przypadku wyrządzenia osobie trzeciej szkody, do której naprawienia ubezpieczony jest zobowiązany, ubezpieczyciel wypłaci osobie trzeciej należne odszkodowanie,

świadomość minimalizacji ryzyka związanego z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem,

możliwość wyboru zakresu ochrony ubezpieczeniowej i dostosowanie do indywidualnych potrzeb Klienta, ze względu na szeroki katalog klauzul dodatkowych.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi Doradcami, na wszelkie zapytania chętnie udzielimy odpowiedzi.