Zwierząt gospodarczych

Sprawnie funkcjonujące gospodarstwo to powód do zadowolenia. Anomalie pogodowe mogą zniszczyć budynki, w których znajdują się zwierzęta. Może to przekreślić wszystkie wysiłki i zachwiać opłacalność produkcji. Zadbaj o swoje stado i uniknij strat – ubezpiecz zwierzęta.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być zwierzęta zaopatrzone w paszporty, takie jak:

bydło (krowy, jałówki cielne, buhaje, młode bydło przeznaczone na opas lub do odnowienia stada) posiadające kolczyki i wpisane do Księgi Rejestracji Stada Bydła, które osiągnęło wiek 5 miesięcy, a nie ukończyło 8 lat,

konie (użytkowane w rolnictwie, do prac w lesie, do celów rehabilitacyjnych i rekreacyjnych, źrebięta), które osiągnęły wiek 5 miesięcy, a nie ukończyły 16 lat.

Do ubezpieczenia mogą być przyjęte tylko zwierzęta zdrowe i bez wad wrodzonych lub nabytych. Warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową zwierząt jest przedłożenie przez ubezpieczającego aktualnego świadectwa zdrowia zwierząt wystawionego przez lekarza weterynarii.

Korzyści dla Ciebie

Zabezpieczenie hodowli zwierząt w podstawowym zakresie.

Zapewnienie ochrony od najczęściej występujących zdarzeń losowych.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi Doradcami, na wszelkie zapytania chętnie udzielimy odpowiedzi.