Terminowe

Terminowe ubezpieczenie przeznaczone jest dla osób poszukujących ochrony swojego życia na ustalony czas (najczęściej na okres spłaty kredytu lub innych terminowych zobowiązań finansowych), a także dla osób chcących oddzielić zabezpieczenie życia od inwestycji oraz dla wszystkich, których dochody są źródłem utrzymania całej rodziny.


Ubezpieczenie zapewni ochronę ubezpieczeniową na wysoką sumę za niską składkę, którą można opłacać regularnie lub jednorazowo. Wysokość sumy ubezpieczenia można wybrać samemu przy zawieraniu umowy. Zostanie ona wypłacona w razie śmierci lub w przypadku zawarcia umów dodatkowych, w razie poważnego zachorowania bądź trwałego inwalidztwa.

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie ubezpieczonej osoby.

Ubezpieczenie może zostać zawarte w wariancie podstawowym lub rozszerzonym o umowy ubezpieczeń dodatkowych:

Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek zgonu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku,

Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek ciężkich zachorowań Ubezpieczonego,

Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy lub częściowego inwalidztwa w wyniku wypadku,

Ubezpieczenie dodatkowe przejęcia opłacania składki w przypadku trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do jakiejkolwiek pracy,

Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi Doradcami, na wszelkie zapytania chętnie udzielimy odpowiedzi.