Zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne to ubezpieczenie, którego opłacanie gwarantuje korzystanie z usług medycznych.

Dzięki ubezpieczeniu zdrowotnemu zapewnisz sobie i swoim najbliższym dostęp do wysokiej jakości opieki medycznej świadczonej przez niepubliczne placówki. Będziesz korzystać z porad specjalistów i badań diagnostyczno?laboratoryjnych w prywatnych placówkach dzięki czemu obniżysz koszty leczenia, będziesz korzystać z usług dodatkowych oferowanych w ramach pakietu assistance.

Ochrona ubezpieczenia obowiązuje w Polsce lub na całym świecie w zależności od wyboru zakresu ubezpieczenia.

Co zapewnia to ubezpieczenie?

dostęp do najwyższej jakości opieki medycznej w sieci prywatnych placówek medycznych na terenie całego kraju

świadczenia medyczne są wykonywane bezgotówkowo

unikalny na rynku ubezpieczeń zdrowotnych pakiet usług assistance medycznego, w ramach którego zapewnia się m.in.: przywóz leków, opiekę nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi podczas przebywania Ubezpieczonego w szpitalu, transport medyczny do i ze szpitala, zdrowotne usługi informacyjne dostępne przez telefon 24 godziny na dobę

całodobowa infolinia medyczna specjalnie dla klientów indywidualnych, gdzie można uzyskać informacje o danych teleadresowych przychodni, godzinach pracy i zakresie usług dostępnych w danej placówce medycznej

możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową najbliższej rodziny w ramach tzw. pakietu rodzinnego

identyfikator z danymi osoby ubezpieczonej, który stanowi przepustkę do korzystania z usług medycznych we współpracujących placówkach

brak konieczności badań lekarskich przy przystąpieniu do ubezpieczenia

Zachęcamy do kontaktu z naszymi Doradcami, na wszelkie zapytania chętnie udzielimy odpowiedzi.