Komunikacyjne OC/AC i NW

OC to obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i ochrona każdego posiadacza pojazdów mechanicznych oraz każdego kierującego przed skutkami finansowymi, mogącymi wyniknąć z tytułu szkód spowodowanych w następstwie ruchu pojazdu.

W przypadku, gdy Ty lub Twój pojazd wyrządzi szkodę osobie trzeciej lub w mieniu tej osoby, Towarzystwo przejmie na siebie obowiązek wypłaty świadczenia poszkodowanym lub odszkodowania za zniszczony przez Ciebie pojazd.

AUTOCASCO to zabezpieczenie chroniące Cię przed skutkami start finansowych powstałych w wyniku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty Twojego pojazdu.

W przypadku uszkodzenia pojazdu zawarta polisa zapewni wypłatę środków na jego naprawę, jeżeli natomiast dojdzie do całkowitego zniszczenia lub kradzieży pojazdu, wypłacone zostaną środki równe wartości utraconego pojazdu.